• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 856/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục nhập khẩu dụng cụ chế biến thực phẩm do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 856/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu dụng cụ chế biến thực phẩm

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thái Tuấn
(Số 389B Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, TP. Lạng Sơn)

Trả lời công văn ngày 15/6/2016 của Công ty về thủ tục nhập khẩu dụng cụ chế biến thực phẩm (ca lọc bột, khuôn tạo hình bánh, khay đựng bánh bằng thép không gỉ), Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương ngày 09/4/2014 thì dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu đều phải kiểm tra an toàn thực phẩm, do đó cơ quan hải quan yêu cầu Công ty đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nhập khẩu nêu trên là đúng quy định.

Tuy nhiên, theo quy trình kiểm tra của các Bộ có quy định các trường hợp được miễn, giảm kiểm tra. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan kiểm tra để được xem xét miễn, giảm kiểm tra theo thẩm quyền quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 856/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 856/GSQL-GQ1

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315947