• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

 

Công văn 856/LĐTBXH-BHXH năm 2013 vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 856/LĐTBXH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/LĐTBXH-BHXH
V/v một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 465/BHXH-BT ngày 28/01/2013 và Công văn số 3786/BHXH-BT ngày 20/9/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất tại điểm 1 công văn nêu trên, cụ thể: đối với trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước 30 ngày kể từ ngày ký quyết định hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng lao động) nâng bậc, nâng ngạch lương đối với người lao động thì không thực hiện tính lãi đối với phần chênh lệch mức đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người sử dụng lao động nộp chậm từ 30 ngày trở lên thì thực hiện tính lãi theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Đối với các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, cơ quan Bảo hiểm xã hội tích cực đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và chủ động phối hợp với các quyền giải quyết nợ của doanh nghiệp để thu hồi khoản nợ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật phá sản.

Để tạo thuận lợi cho người lao động trong trường hợp chuyển nơi làm việc thì xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng đủ bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội.

3. Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; Vụ BHXH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Điều 138. Xử lý vi phạm

...

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 134 của Luật này từ ba mươi ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện quy định tại khoản này thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 856/LĐTBXH-BHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 19/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 856/LĐTBXH-BHXH

1.694

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196336