• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 858/VPCP-KTTH năm 2018 về điều kiện vận hành Nhà máy Đạm Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 858/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/VPCP-KTTH
V/v điều kiện vận hành Nhà máy Đạm Ninh Bình

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Xét đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình (Công ty Đạm Ninh Bình) tại Công văn số 0009/BC-ĐNB ngày 04 tháng 01 năm 2018 về điều kiện vận hành Nhà máy Đạm Ninh Bình (Bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị chỉ đạo cấp than: Thực hiện theo quy định của pháp luật về Hợp đồng kinh tế hiện hành.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xử lý kiến nghị của Công ty Đạm Ninh Bình tại điểm 2 Công văn số 0009/BC-ĐNB nêu trên.

3. Công ty Đạm Ninh Bình khẩn trương xử lý các tồn tại, yếu kém của Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình theo đúng quy định Đề án đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ
TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN,CN, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 858/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 23/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 858/VPCP-KTTH

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373501