• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý ngoại thương


Văn bản pháp luật về Phòng vệ thương mại

 

Công văn 863/PVTM-P2 năm 2019 biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại Cục Phòng vệ Thương mại ban hành

Tải về Công văn 863/PVTM-P2
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/PVTM-P2
V/v trả lời công văn số 39VTS/2019 của Công ty TNHH thép Vĩnh Thành (AC01.SG04)

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được công văn số 39VTS/2019 của quý Công ty về việc đề nghị hướng dẫn Quyết định 1728/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với quý Công ty. Liên quan đến vấn đề này, Cục PVTM có ý kiến như sau:

Điều 1 Quyết định 1728/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành nhập khẩu thép cuộn quy định: “Miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định 1230/QĐ-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đi với sản phẩm thép không hợp kim cán nóng dạng que cuộn cuốn không đều thuộc mã HS: 7213.91.90, 9839.10.00 cho Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành với khối lượng là 477 tấn (Bn trăm bảy mươi bảy tấn) trong năm 2019.”

Như vậy, quý Công ty được miễn trừ sản phẩm thép không hợp kim cán nóng dạng que cuộn cuốn không đều thuộc mã HS: 7213.91.90, 9839.10.00 với tổng khối lượng là 477 tấn và lượng trên không quy định chi tiết theo từng loại mác thép.

Cục PVTM trân trọng thông báo để quý Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Chu Thắng Trung;
- Cục GSQL, Cục Thuế XNK (TCHQ);
- Lưu: VT, P2, P
1, SG05 (trongnd).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Châu Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 863/PVTM-P2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Phòng vệ thương mại   Người ký: Phạm Châu Giang
Ngày ban hành: 02/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 863/PVTM-P2

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426167