• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 864/GSQL-GQ5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông tin hàng hóa trên Hệ thống Emanifest do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 864/GSQL-GQ5
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/GSQL-GQ5
V/v sửa đổi, bổ sung thông tin hàng hóa trên Emanifest

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 624/HQHCM-GSQL ngày 13/3/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Tại công văn số 6245/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc khai sửa đổi, bổ sung thông tin hàng hóa từ loại hình nhập khẩu sang loại hình quá cảnh của hồ sơ hải quan điện tử tàu biển nhập cảnh trên Hệ thống Emanifest.

- Tại công văn số 12301/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc khai sửa đổi, bổ sung thông tin khác của hàng hóa nhập khẩu trên Hệ thống Emanifest.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung quy định của pháp luật hiện hành và các công văn hướng dẫn nêu trên để xử lý từng trường hợp cụ thể phát sinh trong thực tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ5 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 864/GSQL-GQ5   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 864/GSQL-GQ5

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378527