• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động thương mại biên giới


 

Công văn 8641/BCT-XNK năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 8641/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8641/BCT-XNK
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên; Hà  Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Qung Ninh.

Hiện nay, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới đã được điều chỉnh và quy định cụ thể tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, các Thông tư của Bộ Công Thương: Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân và Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới. Trong đó đã quy định cụ thể về cửa khẩu, lối mở được phép mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên, góp phn phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm quy định về hoạt động thương mại biên giới, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tăng cường quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường theo dõi sát diễn biến tình hình hoạt động thương mại biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở chưa có các lực lượng chức năng quản lý theo quy định; kịp thời có các giải pháp xử lý các vấn đ phát sinh trên địa bàn; thực hiện cập nhật, báo cáo đầy đủ kịp thời các thông tin, số liệu liên quan và các kiến nghị, đề xuất gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Bộ Công Thương trân trọng đề nghị UBND các tỉnh phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương các tnh: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh;
- Tổng cục QLTT;
- Vụ AP;
- Lưu: VT, XNK (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8641/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 24/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8641/BCT-XNK

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402102