• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 868/TCHQ-TXNK năm 2019 về xem xét việc kiểm tra thực tế và phân tích phân loại mặt hàng phân bón NPK nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 868/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/TCHQ-TXNK
V/v xem xét việc kiểm tra thực tế và phân tích phân loại mặt hàng phân bón NPK nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX-DV-TM Trung Hiệp Lợi.
(Đ/c: 40 Trần Ngọc Diện, Khu phố 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 161106/CV-THL ngày 16/11/2018 của Công ty TNHH SX-DV-TM Trung Hiệp Lợi nêu vướng mắc đối với những lô hàng nhập khẩu NPK các loại từ Trung Quốc về Việt Nam và đã có kết quả phân tích phân loại. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh về việc một số doanh nghiệp gian lận trong việc khai báo hàng hóa để lẩn tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng phân bón nhập khẩu. Đ ngăn ngừa việc doanh nghiệp lợi dụng chính sách để lẩn tránh thuế tự vệ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5209/TCHQ-TXNK ngày 06/9/2018 chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại hoặc thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp các mặt hàng nhập khẩu có mã số khai báo thuộc một trong các mã số được nêu tại Quyết định 686/QĐ-BCT , nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc danh sách các quốc gia được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ, nhưng khai báo thuộc diện được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp thuế tự vệ theo Lưu ý tại Mục 2, Thông báo kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BCT: "các sản phẩm phân bón có một trong các thành phần có hàm lượng như sau sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: Ni-tơ (N)<7%, Lân (P2O5)<30% và Ka-li (K2O)>3%".

Đề nghị công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SX-DV-TM Trung Hiệp Lợi được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

2. Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức

Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS như sau: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Lưu ý: các sản phẩm phân bón có một trong các thành Phần có hàm lượng như sau sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: Ni-tơ (N) < 7%; Lân (P2O5) < 30% và Ka-li (K2O) >3%.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 868/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 12/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 868/TCHQ-TXNK

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406746