• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 87/BXD-KTXD năm 2014 thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng liên quan đến thưởng, phạt hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 87/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/BXD-KTXD
V/v: thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quyết Tâm

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 02 CV/CT ngày 06/8/2014 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quyết Tâm về thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thưởng, phạt hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với quy định của hồ sơ mời thầu và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

a) Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 (Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng) Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: “...Mức thưởng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi, mức phạt không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm”.

b) Về nguyên tắc hợp đồng là căn cứ pháp lý cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán công trình; do vậy, nếu còn điểm nào chưa phù hợp với thực tế, điều kiện, mục đích và yêu cầu của các bên khi thương thảo ký kết hợp đồng thì các bên thương thảo chia sẻ những thiệt hại do khách quan và diễn biến quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên trong hợp đồng, không trái pháp luật.

Với nội dung nêu tại mục a và mục b nêu trên thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quyết Tâm sẽ bị phạt 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (tính trên 30% giá trị khối lượng hợp đồng chưa thực hiện).

Căn cứ ý kiến trên, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quyết Tâm thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,Vụ KTXD (THa 8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Điều 41. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng
...
2. Mức thưởng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi, mức phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Nguồn tiền thưởng được trích từ phần lợi nhuận do việc sớm đưa công trình bảo đảm chất lượng vào sử dụng, khai thác hoặc từ việc tiết kiệm hợp lý các khoản chi phí để thực hiện hợp đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 87/BXD-KTXD

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
247930