• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 872/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế nhập khẩu đối với phế liệu của hợp đồng gia công do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 872/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

 TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/TXNK-CST
V/v xử lý thuế phế liệu của HĐGC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Pic Việt Nam.
(Đ/c: Khu CN Ph Ni A, Văn Lâm, Hưng Yên)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 191018/PIC-XNK/2018 ngày 19/10/2018 của Công ty TNHH Pic Việt Nam về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với phế liệu của hợp đồng gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Pic Việt Nam, Bộ Tài chính đã có công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26/10/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7565/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2018 để hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý vướng mắc đối với phế phẩm, phế liệu của hợp đồng gia công ính kèm công văn).

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu hướng dẫn tại các công văn nêu trên để thực hiện hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi quản lý để được hướng dẫn chi tiết.

Cục Thuế XNK có ý kiến để Công ty TNHH Pic Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 872/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 18/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 872/TXNK-CST

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406350