• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8722/VPCP-KTTH năm 2016 về thuế đối với phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8722/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8722/VPCP- KTTH
V/v thuế đối với phân bón

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Hiệp hội phân bón Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13442/BTC-CST ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc kiến nghị thuế đối với phân bón, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Thuế giá trị gia tăng đối với phân bón và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư công nghệ mới, thay thế máy móc cũ sản xuất phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của các cơ quan để nghiên cứu khi sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng.

2. Bộ Công Thương xử lý, hướng dẫn thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu về thuế tự vệ đối với phân bón.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8722/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 14/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8722/VPCP-KTTH

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326124