• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo


 

Công văn 8756/VPCP-V.I năm 2020 về tình trạng phương tiện giao thông dừng, đón trả khách không đúng quy định về an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8756/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8756/VPCP-V.I
V/v tình trạng các phương tiện giao thông dừng, đón tr khách không đúng quy định về an toàn giao thông

Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội,
Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 3383/BCA-C08 ngày 05 tháng 10 năm 2020 về kết quả xác minh đơn tố cáo về việc các phương tiện vận tải hành khách đón, trả khách trái phép trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Công an chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng các phương tiện vận chuyển hành khách vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm các lực lượng chức năng; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá việc tổ chức giao thông trong thành phố, hoạt động của các bến xe khách trong nội thành; các tuyến vận tải hành khách xuyên tâm; các điểm đón, trả khách không đúng nơi quy định; bố trí các điểm đón trả khách phù hợp để phục vụ người dân đi lại; đồng thời khẩn trương đầu tư, lắp đặt hệ thống Camera giám sát, xử lý nghiêm dứt điểm tình trạng “bến cóc” nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh
tra Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Công an TP.Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy,
các Vụ: CN, NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8756/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 20/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8756/VPCP-V.I
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455982