• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 876/TTg-KTN năm 2015 về Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, đường Vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 876/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/TTg-KTN
V/v Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, đường Vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5330/BGTVT-ĐTCT ngày 27 tháng 4 năm 2015), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3257/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 5 năm 2015) về phương án đầu tư Dự án xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, đường Vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên về hình thức thực hiện đối với khoản vay EDCF cho Dự án thành phần 1A và hỗ trợ bằng quyền thu phí để thực hiện Dự án thành phần 1B.

2. Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 1B: Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 876/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 876/TTg-KTN

373

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278826