• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 8785/VPCP-KTN năm 2013 kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về nguy cơ mất an toàn hồ chứa nước ở Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8785/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8785/VPCP-KTN
V/v kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về nguy cơ mất an toàn hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo điện tử Vietnamplus ngày 10 tháng 10 năm 2013 có đăng bài "16 hồ chứa nước ở Lâm Đồng có nguy cơ mất an toàn", trong đó phản ánh các hồ hiện trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, lòng hồ bị bồi lắng, mái thượng và hạ lưu đập bị sạt lở, thấm qua thân đập, có hồ thân tràn xuất hiện một số vết nứt. Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, nếu đúng như thông tin báo nêu phải chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập (kể cả phải hạ thấp mực nước hồ, dừng tích nước đối với những hồ không đảm bảo an toàn) và có phương án chủ động đảm bảo an toàn dân cư ở khu vực hạ lưu các hồ đập, nhất là trong mùa mưa bão.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8785/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8785/VPCP-KTN

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210383