• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý ngoại thương


 

Công văn 8864/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp kiến nghị về quản lý ngoại hối trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 8864/NHNN-QLNH
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8864/NHNN-QLNH
V/v giải đáp kiến nghị về quản lý ngoại hối trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Việt An

Phúc đáp kiến nghị của Công ty Luật TNHH Việt An gửi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ liên quan đến các quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

Ngày 31/10/2019, NHNN đã có công văn số 8512/NHNN-QLNH trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH Việt An (xin gửi kèm).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty Luật TNHH Việt An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- VCCI (để biết);
- Lưu VP, QLNH5
.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8864/NHNN-QLNH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Nguyễn Ngọc Minh
Ngày ban hành: 12/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8864/NHNN-QLNH

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430905