• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 8909/BTC-TCHQ năm 2013 tăng cường quản lý hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8909/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8909/BTC-TCHQ
V/v tăng cường quản lý hải quan đối với hàng hóa TNTX và gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Chính phủ, của các Bộ, ngành về quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan; Đồng thời thực hiện:

1. Đối với mặt hàng đường kinh doanh tạm nhập tái xuất:

a. Thực hiện đúng chỉ đạo tại điểm 2 công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013. Theo đó, từ ngày 01/7/2013, yêu cầu thương nhân thực hiện nộp thuế trước khi thông quan hàng hóa tạm nhập và thực hiện hoàn thuế sau khi tái xuất hàng hóa.

b. Kiểm tra thực tế 100% đối với các lô hàng đường kinh doanh tạm nhập tái xuất.

c. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát Hải quan tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng đường tạm nhập tái xuất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép mặt hàng đường tạm nhập tái xuất; thực hiện việc rà soát, theo dõi và quản lý chặt chẽ việc thanh khoản hồ sơ theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

2. Thông báo dừng làm thủ tục đưa hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan đối với một số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm: rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, ô tô du lịch dưới 24 chỗ ngồi và các mặt hàng được áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan, gồm: đường, muối, trứng gia cầm, có vận đơn phát hành sau ngày Bộ Tài chính có công văn này.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế - BTC (để p/hợp);
- Vụ Pháp chế. Cục ĐTCBL - TCHQ (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

- Điểm này được thay thế bởi Điểm 4 Công văn 10645/BTC-TCHQ năm 2013

Thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh TNTX, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; công văn số 6520/VPCP-KTTH ngày 6/8/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về hàng hóa gửi kho ngoại quan, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
..vvvvvv
4/ Giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa từ khi đưa ra khỏi kho ngoại quan đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Công văn này thay thế nội dung quy định hàng gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải nộp các loại thuế liên quan được nêu tại điểm 2 phần I công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 và thay thế điểm 2 công văn số 8909/BTC-TCHQ ngày 10/7/2013 của Bộ Tài chính


Xem nội dung VB
Điểm này được thay thế bởi Điểm 4 Công văn 10645/BTC-TCHQ năm 2013
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8909/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8909/BTC-TCHQ

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
200110