• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8967/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 8967/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8967/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

Kinh gửi: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q. 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0302030508

Trả lời văn bản số 625/CV-ACBS.17 ngày 27/04/2016 (hồ sơ bổ sung số 135.2/CV-ACBS. 17) của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.a Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

“Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.”

Trường hợp Công ty theo trình bày trong năm 2010 đã lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn nhưng chưa ký tên, đóng dấu lên các chứng từ này và chưa cấp cho các cá nhân; đến thời điểm hiện tại Công ty đã thay đổi mẫu dấu và người đại diện pháp luật nên không thể ký, đóng dấu lên các chứng từ này thì Công ty thực hiện hủy các chứng từ đã lập theo quy định đồng thời điều chỉnh lại báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2010. Khi các cá nhân bị Công ty khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn có yêu cầu thì Công ty phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Khoản 2.a Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu VT;TTHT.
1928-906

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8967/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 15/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8967/CT-TTHT

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368899