• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 898/CT-TTHT năm 2016 điều chỉnh hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 898/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/CT-TTHT
V/v: điều chỉnh hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công Nghiệp
Địa chỉ: 50 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
MST: 0301684995

Trả lời văn thư số 03/CN-16/CV ngày 11/1/2016 của Công ty về việc điều chỉnh hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

"Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đu ra, đu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng “thi công các khối kết cấu cho block 12, 10 cho dự án đóng mới giàn khoan tự động tam đảo 5” với Công ty CP DV dầu khí PTSC (Công ty PTSC), tại thời điểm công trình xây dựng hoàn thành nghiệm thu, bàn giao Công ty đã lập hóa đơn và kê khai thuế theo quy định. Trường hợp Công ty PTSC phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót về số liệu thì Công ty và Công ty PTSC phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn ti văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
69-9502747(19/01/2016).

Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 898/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 898/CT-TTHT

2.404

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307216