• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Công văn 899/BXD-KTXD năm 2018 về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 899/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/BXD-KTXD
V/v xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 689/VEC-TĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định chi phí quản lý dự án qua các giai đoạn, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Do đặc thù của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1) kéo dài, chịu ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách trong đầu tư xây dựng công trình qua nhiều giai đoạn. Ngày 23/11/2015 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2756/BXD-KTXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD, D02.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 899/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 899/BXD-KTXD

292

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381923