• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 8999/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8999/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8999/VPCP-V.I
V/v khiếu nại, kiến nghị của ông Vũ Thủy Lợi và một số công dân tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Văn bản số 82/BC-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 về kết quả giải quyết đơn của ông Vũ Thủy Lợi và một số công dân xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Phong, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét đầy đủ các nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân, có biện pháp giải quyết khiếu nại, trả lời các kiến nghị theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ban Tiếp công dân Trung ương: số 01 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Tp Hà Nội;
- Ông Vũ Thủy Lợi (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN: Cao Huy, các Vụ: TH, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8999/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 28/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8999/VPCP-V.I
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456675