• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 900/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 900/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1720/HQĐNa-GSQL đề ngày 26/8/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D được cấp thay thế khi C/O gốc đã quá hạn 1 năm của các lô hàng do công ty TNHH Dong Yang Việt Nam nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với việc xem xét chấp nhận C/O mẫu D mới thay thế cho C/O bị lỗi đã hết thời gian hiệu lực, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn thực hiện tại công văn số 2853/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2013 gửi Cục Hải quan TP Hà Nội về các C/O cấp cho lô hàng của công ty Yamaha Motor Việt Nam;

- Qua xem xét nội dung báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai và căn cứ kết quả tại Phiên họp của Tiểu ban quy tắc xuất xứ (SCAROO) lần thứ 10 giữa các nước Asean thì việc nộp bổ sung các C/O mẫu D trong trường hợp cụ thể này của công ty TNHH Dong Yang được xem xét chấp nhận. Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của C/O với thực tế hàng hóa nhập khẩu và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Dong Yang Việt Nam (để biết) (Đ/c: Km 80, P. Xuân Bình, QL 1A, Long Khánh, Đồng Nai);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 900/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 900/GSQL-TH

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207423