• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí

Văn bản pháp luật về Lệ phí trước bạ

 

Công văn 9029/BTC-TCT năm 2019 đính chính Quyết định 1112/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 9029/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9029/BTC-TCT
V/v Đính chính Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nh
ân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND,
UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Do sai sót trong vấn đề thông báo giá xe của Công ty VMEP là Công ty vốn nước ngoài chuyên sản xuất lắp ráp xe máy thương hiệu SYM tại Việt Nam vào Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định s1112/QĐ-BTC Ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đối với xe máy hai bánh điện nhãn hiệu SYM, số loại SYM Z1.

Bộ Tài chính xin được đính chính lại sai sót tại văn bản trên như sau:

Xe máy hai bánh điện Nhãn hiệu: SYM; Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại]: SYM Z1; Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW): 1,1 KW; Giá tính LPTB: 20.200.000 VNĐ tại sthứ tự thứ 5 Phn 7b xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước Bảng 7 XE MÁY, nay sửa lại Giá tính LPTB là 11.100.000 VNĐ.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Vụ CST; Vụ PC; VP (BTC);
- Cổng thông tin điện t
: Bộ Tài chính, Cục Quản lý Công sản;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNNCN).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9029/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 07/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/08/2019   Số công báo: Từ số 621 đến số 622
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9029/BTC-TCT

402

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421131