• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9030/VPCP-KGVX năm 2016 thông tin về chất lượng nước mắm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9030/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9030/VPCP-KGVX
V/v thông tin về chất lượng nước mắm.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công thương;
- Bộ Y tế.

 

Xét đề nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam và một số hiệp hội, hội tại Bản kiến nghị ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc xử lý, ngăn ngừa những hành động gây thiệt hại đến ngành sản xuất nước mắm truyền thống của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đ có ngay thông tin chính thức, công khai, rõ ràng, đy đủ tới nhân dân về loại và hàm lượng Asen an toàn trong sản phẩm nước mắm cũng như các thông tin cn thiết khác liên quan, tránh gây hoang mang trong dư luận.

2. Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Hội Tiêu chun và Bo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS), xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

3. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về hoạt động báo chí đối với trường hợp nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10 tháng 11 năm 2016.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: NV, CA;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN;
- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN;
- Hiệp hội nước mắm Phú Quốc;
- Hiệp hội nước mắm Phan Thiết;
- Hiệp hội nước mắm Nha Trang;
- Hội Lương thực và Thực phẩ
m Tp Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, PL, ĐMDN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9030/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9030/VPCP-KGVX

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326738