• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 9031/VPCP-TTĐT năm 2016 kiểm tra xử lý thông tin báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9031/VPCP-TTĐT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9031/VPCP-TTĐT
V/v kiểm tra xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Báo Nhân dân có bài viết “Chuyện như đùa ở Hải Dương” thông tin, phản ánh việc tuyển dụng lao động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức diễn ra một cách tràn lan thời gian vừa qua tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, khiến dư luận bức xúc.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về sự việc báo nêu, nếu đúng như báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 11 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ (để b/c);
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Báo Nhân dân;
- VPCP: BTCN (để b/c), các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Lê Mạnh Hà; Thư ký, Trợ lý TTg; các Vụ: NC, TCCV, V.III;
- Lưu: VT, TTĐT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9031/VPCP-TTĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9031/VPCP-TTĐT

314

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326739