• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 904/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 904/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 07/CV-XNK ngày 30/8/2013 của Công ty TNHH Hóa Chất Da Vi về xác minh chữ ký C/O mẫu E có số tham chiếu E133333339180054 cấp ngày 6/8/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của doanh nghiệp tại công văn trên thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực II từ chối chấp nhận tính hợp lệ của chữ ký C/O mẫu E nêu trên do chữ ký trên C/O mẫu E không hợp lệ. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển công văn trên để Cục Hải quan TP. Hải Phòng trả lời doanh nghiệp.

Trong trường hợp nếu có nghi ngờ về tính xác thực của C/O mẫu E, đề nghị gửi lên Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để gửi xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Hóa Chất Da Vi (thay trả lời)
(Đ/c: Đường tỉnh 852, Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 904/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 904/GSQL-TH

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207425