• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 904/VPCP-KGVX thực hiện Chương trình đào tạo tiếng Nhật cho đối tượng là ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 904/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Chương trình đào tạo tiếng Nhật cho đối tượng là ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 80/TTr-LĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2012) về thực hiện Chương trình đào tạo tiếng Nhật cho đối tượng là ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 80/TTr-LĐTBXH nêu trên về việc phía Việt Nam sẽ bảo đảm các chi phí để cung cấp cho cơ sở đào tạo đáp ứng theo yêu cầu của Chương trình đào tạo tiếng Nhật cho đối tượng là ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản từ khóa 2 trở đi và kinh phí được lấy từ Dự án "Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
Cổng TTĐT; các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Ib.26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 904/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 28/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 904/VPCP-KGVX

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
177167