• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hoạt động thương mại biên giới

 

Công văn 9041/TCHQ-GSQL năm 2016 hướng dẫn thực hiện thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9041/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9041/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới

Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới.

Ngày 07/9/2016 Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có công văn số 1348/HQLC-NV báo cáo vướng mắc hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện thanh toán trong thương mại biên giới theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với việc thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Ngày 07/6/2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Đối với việc thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 17/2004/QĐ- NHNN ngày 05/01/2004 về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

- Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004 về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào.

Các văn bản trên chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 thì các văn bản đang còn hiệu lực. Do đó, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giới thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (
03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 4. Thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới

1. Hoạt động thương mại biên giới được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, đồng Việt Nam hoặc đồng tiền của nước có chung biên giới.

2. Phương thức thanh toán:

a) Thanh toán qua ngân hàng.

b) Thanh toán không dùng tiền mặt: bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu; thông qua tài khoản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam; thanh toán trực tiếp vào tài khoản của thương nhân tại ngân hàng khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của Việt Nam.

c) Thanh toán bằng tiền mặt.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9041/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Tổng cục Hải quan có Công văn 9041/TCHQ-GSQL hướng dẫn thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới như sau:

  • Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Thực hiện theo Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc.
  • Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia: Thực hiện theo Quyết định 17/2004/QĐ- NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.
  • Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào: Thực hiện theo Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ Việt Nam - Lào.

Công văn 9041/TCHQ-GSQL ban hành ngày 20/9/2016.

Từ khóa: Công văn 9041/TCHQ-GSQL

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
324095