• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Công văn 906/BHXH-QLT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 906/BHXH-QLT
V/v thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ khoản 1 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 1457/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/4/2020 về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT;

BHXH Thành phố hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, như sau:

1. Điều kiện được hỗ trợ:

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến 31/3/2020) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

2. Thời gian lập danh sách:

Hàng tháng khi có phát sinh người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3. Thành phần hồ sơ – Quy trình thực hiện:

3.1. Đơn vị sử dụng lao động:

- Để việc thực hiện chính sách kịp thời, đơn vị căn cứ vào Mục 1 nêu trên, nếu người lao động đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định thì liên hệ với cơ quan BHXH để được cung cấp dữ liệu danh sách người lao động nghỉ việc không hưởng lương do cơ quan BHXH đang quản lý.

- Căn cứ dữ liệu cơ quan BHXH cung cấp, đơn vị lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 1): 02 bản gửi đến cơ quan BHXH đang quản lý qua bưu điện, file dữ liệu danh sách Mẫu số 1 gửi qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị, thời gian tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương.

3.2. Cơ quan BHXH:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 1 của đơn vị, chuyên quản thu thực hiện:

- Căn cứ danh sách đơn vị gửi đến, đối chiếu với dữ liệu nghỉ không lương cơ quan BHXH đang quản lý để xác nhận lên danh sách của đơn vị, chuyển trả cho đơn vị 01 bản, 01 bản lưu lại để đối chiếu, báo cáo.

- Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì viết Phiếu hướng dẫn gửi kèm danh sách nghỉ không lương cơ quan BHXH đang quản lý cho đơn vị để lập danh sách theo đúng quy định.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ (để biết);
- BHXH QH (để thực hiện);
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH Thành phố;
- Lưu: VT, QLT.

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 906/BHXH-QLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 906/BHXH-QLT

666

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441324