• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


 

Công văn 9065/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu, đánh giá về tình hình triển khai các dự án giao thông theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9065/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9065/VPCP-CN
V/v nghiên cứu, đánh giá về tình hình triển khai các dự án giao thông theo phương thức PPP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Báo Đầu tư điện tử ngày 27 tháng 10 năm 2020 có bài viết “Nguy cơ đổ vỡ nhiều dự án PPP giao thông lớn”. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Báo Đầu tư điện tử
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9065/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9065/VPCP-CN

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456676