• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 908/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện dán tem rượu nhập khẩu theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 908/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện dán tem rượu nhập khẩu theo Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 14/9/2017

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 14/9/2017 Chính phủ ký ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Liên quan đến nội dung rượu nhập khẩu và dán tem rượu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn Nghị định 105/2017/NĐ-CP , Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ các quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP để triển khai thực hiện.

2. Trường hợp rượu bán thành phẩm theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì khi nhập khẩu không phải dán tem theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

3. Đối với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu: Việc dán tem rượu nhập khẩu do doanh nghiệp thực hiện tại nơi kiểm tra thực tế hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan.

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu được doanh nghiệp nộp ngay sau khi kết thúc việc nhập hàng và gửi cho cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ giám sát trước khi hàng hóa được thông quan.

4. Trường hợp rượu thành phẩm nhập khẩu về đóng chai trong nước thì cơ quan hải quan thực hiện bán tem rượu nhập khẩu theo quy định; việc dán tem rượu nhập khẩu được thực hiện tại cơ sở đóng chai của doanh nghiệp, do doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cán bộ hải quan làm nhiệm vụ bán tem có trách nhiệm quyết toán tem rượu nhập khẩu với đơn vị cấp tem chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc k từ ngày hàng hóa được thông quan. Báo cáo tình sử dụng tem rượu nhập khẩu do doanh nghiệp lập là căn cứ để thực hiện quyết toán tem sử dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- TC Thuế (đ
phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau;
...
4. Rượu bán thành phẩm là rượu chưa hoàn thiện dùng làm nguyên liệu để sản xuất rượu thành phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Dán tem và ghi nhãn hàng hóa rượu
...
2. Rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 908/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 908/TCHQ-GSQL

310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375058