• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9090/TCHQ-GSQL năm 2014 về nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9090/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9090/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Qua quá trình thực hiện Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc phát sinh xin trao đổi với quý Tổng cục, nội dung cụ thể như sau:

Công ty TNHH Ta Hsing Electric Wire & Cable (Việt Nam) nhập khẩu mặt hàng dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu các sản phẩm dây điện, cáp điện và thiết bị trong ngành điện. Mặt hàng này thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng được quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN. Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty, mặt hàng dây dẫn điện nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không được nhượng bán, kinh doanh tiêu thụ nội địa nên không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN (Công ty gửi kèm công văn số 82/TĐC-QLTCCL ngày 27/6/2014 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương về việc miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa cho mặt hàng dây điện bằng đồng bọc vỏ nhựa PVC nhập khẩu).

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN thì các đối tượng không áp dụng kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu bao gồm: “Hành lý cá nhân...hàng doanh nghiệp Việt Nam gia công cho thương nhân nước ngoài....”, nhưng không bao gồm hàng hóa nhập khẩu theo loại hình “nhập sản xuất xuất khẩu” và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

Tuy nhiên, quản lý hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài và loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất là tương tự như nhau, chỉ khác nhau về chính sách quản lý thuế đối với từng loại hình, về bản chất, hàng hóa nhập khẩu theo các loại hình nêu trên không được tiêu thụ nội địa; trường hợp muốn chuyển tiêu thụ nội địa thì phải đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường (phải thực hiện kiểm tra chất lượng nếu thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng). Theo quy định từ Điều 36 đến Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu phải khai mã loại hình quản lý riêng, thông báo định mức sản xuất, đăng ký mã nguyên phụ liệu nhập khẩu, mã sản phẩm xuất khẩu. Cơ quan hải quan quản lý, giám sát từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài và sau khi xuất khẩu, người khai hải quan phải quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu với cơ quan hải quan.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Tổng cục xem xét lại phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN và có hướng dẫn cụ thể về quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì hàng hóa nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN .

Rất mong nhận được trả lời từ Quý đơn vị trước ngày 25/7/2014 để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.

(Gửi kèm Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Ta Hsing Electric Wire & Cable (Viet Nam) và công văn số 82/TĐC-QLTCCL ngày 27/6/2014 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương).

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9090/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9090/TCHQ-GSQL

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240972