• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm


 

Công văn 9115/BYT-DP năm 2014 về thẩm định, cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp I, II do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 9115/BYT-DP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9115/BYT-DP
V/v thẩm định, cấp giấy chứng nhận PXN đạt ATSH cấp I, II

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2013. Tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 29/2012/TT-BYT của Bộ Y tế nêu rõ đối với cơ sở xét nghiệm đã thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư có hiệu lực phải được thẩm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trước ngày 01/01/2015, đối với cơ sở thành lập và hoạt động sau ngày Thông tư có hiệu lực chỉ được thực hiện hoạt động xét nghiệm sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thẩm định, cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II trên địa bàn được giao quản lý.

Tuy nhiên đến nay theo báo cáo của các địa phương, nhiều phòng xét nghiệm chưa được thẩm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Để hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II theo quy định, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị có phòng xét nghiệm vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người trên địa bàn hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thực hành... đảm bảo an toàn sinh học theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm và Thông tư số 25/2012/TT-BYT ngày 29/11/2012 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, tiến hành hoàn …………..

2. Chỉ đạo Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định để tiến hành thẩm định cấp giấy chứng nhận các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo tiến độ thực hiện việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục tại địa phương về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Fax: 04. 37367379).

3. Tăng cường đầu tư cho các phòng xét nghiệm vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người trên địa bàn để đảm bảo các điều kiện về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ và Thông tư số 25/2012/TT-BYT ngày 29/11/2012 của Bộ Y tế.

Kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quan tâm, chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Viện VSDT/Pasteur (để thực hiện);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học
...

2. Thời gian nộp hồ sơ:

a) Đối với các cơ sở đã thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực: thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học trước ngày 01/01/2015;

b) Đối với các cơ sở thành lập và hoạt động sau ngày Thông tư này có hiệu lực chỉ được thực hiện hoạt động xét nghiệm sau khi đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học;

c) Đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hạn, cơ sở có phòng xét nghiệm phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn chậm nhất là 60 (sáu mươi) ngày trước khi giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hiệu lực. Trường hợp quá thời hạn trên mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận thì phải thực hiện theo thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn sinh học.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9115/BYT-DP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 15/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9115/BYT-DP

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261350