• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Công văn 9141/VPCP-KTTH năm 2016 về kết quả phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9141/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9141/VPCP-KTTH
V/v kết quả phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại Công văn số 8576/BCT-XNK ngày 14 tháng 9 năm 2016 về kết quả sơ bộ phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương tiếp tục hướng dẫn và đôn đốc thực hiện việc nhập khẩu lượng đường theo hạn ngạch thuế quan của năm 2016. Căn cứ kết quả thực hiện, Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá hiệu quả của phương thức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phù hợp cho giai đoạn tới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2345/VPCP-KTTH ngày 06 tháng 4 năm 2016 và Khoản 2 Công văn số 5064/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

2. Năm 2016, đồng ý thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 252/BCT-XNK ngày 07 tháng 5 năm 2015. Giao Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Mía đường Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với các cam kết quốc tế để thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

b) Căn cứ kết quả thực hiện thí điểm trong năm 2016, Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá hiệu quả của phương thức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; tác động của phương thức này đến các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, người tiêu dùng, các nhà máy đường, người nông dân trồng mía, cung cầu thị trường đường trong nước và phản ứng từ các thành viên WTO. Trên cơ sở đó, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương thức điều hành phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9141/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9141/VPCP-KTTH

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327370