• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 915/KCB-NV năm 2014 tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 915/KCB-NV
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/KCB-NV
V/v tăng cường công tác điều trị SXHD

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

 

Theo báo cáo của các địa phương trong toàn quốc, tính từ đầu năm 2014 đến ngày 21/8/2014 cả nước ghi nhận 10 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Dengue (SXHD), tập trung ở các tỉnh phía Nam. Nhằm tích cực, chủ động và liên tục nâng cao chất lượng của công tác điều trị, giảm tỷ lệ biến chứng, đặc biệt là giảm tỷ lệ tử vong do SXHD, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tập huấn "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue" ban hành theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bác sĩ và điều dưỡng tham gia công tác khám, điều trị SXHD tại khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nhi, khoa Truyền nhiễm, ... của tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (công lập và tư nhân).

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối để tăng cường chất lượng của công tác điều trị bệnh SXHD trên địa bàn.

- Chỉ đạo các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Nhi, Sản Nhi của tỉnh tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên sâu về chẩn đoán, điều trị, hồi sức SXHD thể nặng do các bệnh viện tuyến cuối đào tạo theo chủ trương, chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Giao nhiệm vụ và điều phối kinh phí cho bệnh viện đa khoa và bệnh viện Nhi, Sản Nhi của tỉnh, thành phố trực tiếp làm công tác tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới.

3. Các bệnh viện tuyến cuối của hệ thống điều trị SXHD gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ vào các nhiệm vụ tuyến cuối đã được Bộ Y tế giao phải tích cực, chủ động trong công tác tập huấn, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới theo khu vực đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công. Tổng hợp các trường hợp tử vong, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

4. Các đơn vị tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực; Bệnh viện Nhi, Sản Nhi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

- Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới theo phân công của Sở Y tế.

- Duy trì liên tục "Đường dây nóng chống dịch SXHD" với đơn vị tuyến cuối của công tác điều trị phòng, chống dịch SXHD để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, đồng thời thông báo, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình người bệnh nhập viện điều trị vì SXHD, phân tích, rút kinh nghiệm công tác điều trị phòng, chống dịch bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới thuộc địa phương. Đặc biệt chú ý đến các trường hợp nặng, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong.

5. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Bố trí nhân lực phù hợp để tiếp nhận người bệnh và hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu, bảo đảm chẩn đoán mức độ bệnh đúng để theo dõi sát, xử trí nhanh, chính xác các trường hợp SXHD.

- Duy trì hoạt động của "Nhóm điều trị sốt xuất huyết Dengue" để thường xuyên thảo luận, rút kinh nghiệm điều trị và sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới.

6. Công tác báo cáo:

Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo quy định tại Thông tư 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc hoặc có ý kiến đề xuất để nâng cao chất lượng công tác điều trị SXHD, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Cục YTDP (để phối hợp);
- Các BV: Bệnh Nhiệt đới TW, Nhi TW, TW Huế, Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM , Nhi đồng 1 Tp.HCM, Nhi đồng 2 Tp.HCM (để phối hợp);
- Website kcb.vn (để đăng);

- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 915/KCB-NV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 04/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 915/KCB-NV

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250529