• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 915/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 915/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 23/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016) về chủ trương đầu tư 2 dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2B đoạn từ cầu Chân Suối (Km13) đến khu du lịch Tam Đảo 1 và Dự án Đường từ Tam Đảo 1 sang Tam Đảo 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2B đoạn từ cầu Chân Suối (Km13) đến khu du lịch Tam Đảo 1: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

2. Về Dự án đường từ Tam Đảo 1 sang Tam Đảo 2: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 575/TTg-KTN ngày 25 tháng 4 năm 2015 về việc thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Tam Đảo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 915/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 915/VPCP-KTN

2.146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302574