• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 917/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 917/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam.
(Đ/c: Lô XN 26, KCN Đại An, Km 51 quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 40/LDV-CV18 ngày 02/02/2018 của Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam đề nghị xác định trước mã số mặt hàng có tên thương mại: “Hệ thống đánh dấu kim cương LMS 650”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu s 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khu, nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp tại đơn đề nghị xác định trước mã số chưa đầy đủ thông tin để kiểm tra, đối chiếu với các tài liệu kèm theo, cụ thể: Công ty chưa chi tiết thành phần, cấu tạo, công dụng theo thiết kế của, mặt hàng tại điểm 10, 15 mục C của đơn. Các nội dung mô tả tại điểm 11, 13, 14, 16 mục C của đơn chưa cụ thể và chưa phù hợp.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu:
VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào
Thu Hương

 

 

Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 917/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 917/TCHQ-TXNK

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375080