• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9171/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện Công văn 12485/BTC-TCT về quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9171/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9171/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 522/HQLC-NV ngày 27/3/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định các tiêu chí đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền thuộc đối tượng áp dụng của công văn 12485/BTC-TCT:

Căn cứ điểm 1 công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế GTGT theo tiêu chí tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm 1 công văn trên là doanh nghiệp thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí: “Mới thành lập trong thời gian 24 tháng trở lại tính đến ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, không trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, có quy mô kinh doanh bất hợp lý (doanh số kinh doanh bình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu) và không có cơ sở vật chất (nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống các cửa hàng,...) hoặc cơ sở vật chất không tương ứng với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu”.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ nội dung hướng dẫn trên để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp.

2. Về quy định kiểm tra thực tế 100% các lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của công văn số 12485/BTC-TCT:

Căn cứ yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 12485/BTC-TCT thì đối với những trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thuộc đối tượng có rủi ro cao về thuế, hải quan, khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, cơ quan Hải quan phải kiểm tra thực tế 100% đối với hàng hóa, đồng thời ghi cụ thể, đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu để cơ quan Thuế làm cơ sở xem xét, hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh của công văn số 12485/BTC-TCT. Do vậy, để đảm bảo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu khi hoàn thuế GTGT, trước mắt đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm, chặt chẽ đúng các quy định, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, thực hiện kiểm tra thực tế (100%) hàng hóa xuất khẩu đối với các trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của công văn số 12485/BTC-TCT dẫn trên./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế GTGT, Luật Hải quan và các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện; để tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền, chống gian lận trong hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 9976/BTC-TCT ngày 31/7/2013, số 8318/BTC-TCT ngày 27/6/2013, số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và số 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013 chỉ đạo thực hiện. Nay Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Mới thành lập trong thời gian 24 tháng trở lại tính đến ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, không trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, có quy mô kinh doanh bất hợp lý (doanh số kinh doanh bình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu) và không có cơ sở vật chất (nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống các cửa hàng,...) hoặc cơ sở vật chất không tương ứng với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu.

- Việc nhận thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu thuộc loại có rủi ro (như: điện thoại di động, thiết bị điện tử, phân bón, vải,...).

- Thuộc danh sách doanh nghiệp được phân loại có rủi ro cao về thuế, hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9171/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9171/TCHQ-GSQL

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240974