• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 918/TCHQ-TXNK phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 918/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 918/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV XNK Kristalbond Việt Nam.
(Đ/c: số 36, Phố chợ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 02/CV-XNK ngày 01/02/2013 của Công ty TNHH MTV XNK Kristalbond Việt Nam đề nghị chi tiết mã số HS đối với mặt hàng “Keo phủ kính cản quang (chống nắng và chống tia cực tím)”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do mặt hàng của công ty là hàng hóa phải dựa trên kết quả phân tích, giám định bằng trang thiết bị kỹ thuật mới xác định được tên gọi, bản chất của hàng hóa nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời cụ thể về mã số đối với mặt hàng nêu trên. Đề nghị công ty tìm hiểu quy định về phân loại trước theo hướng dẫn tại Mục 2 Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 918/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 20/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 918/TCHQ-TXNK

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173467