• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 9182/VPCP-V.I năm 2016 về khiếu nại, phản ánh liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án Công viên cây xanh khu Tam Bạc của Bà Nguyễn Thị Kim Dung (Thành phố Hải Phòng) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9182/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9182/VPCP-V.I
V/v khiếu nại, phản ánh của Bà Nguyễn Thị Kim Dung (Tp Hải Phòng)

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có văn bản số 254-PCĐ/UBKTTW ngày 28 tháng 9 năm 2016 gửi Thủ tướng Chính phủ chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Kim Dung (trú tại số 3/196 Nguyễn Đức Cảnh, phưng Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đại diện một số hộ dân tổ 15 và tổ 17 phường Cát Dài khiếu nại, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án Công viên cây xanh khu Tam Bạc (đơn, tài liệu sao gửi kèm). Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cu Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẩn trương xem xét, khiếu nại, phản ánh của bà Nguyễn Thị Kim Dung, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà; các Vụ: TH, V.III, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9182/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9182/VPCP-V.I

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327629