• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 92/BHXH-CĐBHXH năm 2015 về cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới do Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 92/BHXH-CĐBHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

Các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh đã có Công văn số 3534/BHXH-CĐBHXH ngày 11/11/2014 về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD theo phôi mới (C65-HD1 và C65-HD2) thay thế mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Đối với chi tiết trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phôi mới (C65-HD1 và C65-HD2) tại dòng thứ 3 có nội dung: Đơn vị làm việc - ghi rõ tên đơn vị nơi người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đang làm việc và đóng BHXH; đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế cơ quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phôi mới (C65-HD1 và C65-HD2) căn cứ nơi làm việc được in trên thẻ BHYT (nếu có) hoặc theo khai báo của người lao động khi đến khám chữa bệnh để ghi vào nội dung này tại dòng thứ 3.

Rất mong các cơ quan khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện để người lao động được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phôi mới theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các đơn vị SDLĐ trên địa bàn TP.HCM;
- BHXH các quận, huyện;
- Các phòng nghiệp vụ BHXH;
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, CĐ BHXH (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/BHXH-CĐBHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 09/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 92/BHXH-CĐBHXH

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262782