• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 9217/TCHQ-QLRR năm 2014 trả lời vướng mắc về phân luồng của công ty TNHH dệt may Hoa Sen do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9217/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9217/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc về phân luồng của công ty TNHH dệt may Hoa Sen

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH dệt may Hoa Sen
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 493/CV/XNK ngày 14/7/2014 của Công ty TNHH dệt may Hoa Sen kiến nghị về việc Hệ thống thông quan điện tử thường xuyên phân luồng đỏ khi thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã kiểm tra nguyên nhân và kết quả cho thấy: Ngày 01/7/2013 Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH dệt may Hoa Sen về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 14 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ) với số tiền phạt là 710.432.545 đồng.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 17 Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan thì Công ty TNHH dệt may Hoa Sen thuộc diện doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế. Do đó, cơ quan hải quan đã đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro cao nên hệ thống thông quan điện tử phân luồng đỏ đối với Công ty TNHH dệt may Hoa Sen.

Trong thời gian tới, khi Công ty dệt may TNHH Hoa Sen nâng cao ý thức chấp hành pháp luật hải quan, pháp luật thuế, không để xảy ra vi phạm thì cơ quan hải quan sẽ đánh giá và xếp hạng lại các hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Cục CNTT & TKHQ (để p/h);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để biết);
- Đ/c Trưởng ban (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9217/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Bùi Thái Quang
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9217/TCHQ-QLRR

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241014