• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9223/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục nhập khẩu hàng trục vớt sau giám định do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9223/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9223/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu hàng trục vớt sau giám định

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2114/HQBRVT - GSQL ngày 27/06/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Đối với những container hàng hóa quá cảnh đi Thái Lan:

Đối với trường hợp muốn nhập khẩu vào Việt Nam (chủ hàng hoặc chủ tàu) phải thực hiện xin phép Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 6, Điều 40 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, trên có sở Giấy phép của Bộ Công Thương để thực hiện thủ tục nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh. Chính sách thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

2) Đối với những container hàng nhập khẩu còn sử dụng được (chủ hàng hoặc chủ tàu xin được nhập khẩu):

a) Thủ tục nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh;

b) Chính sách mặt hàng áp dụng như đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

c) Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.

3) Đối với trường hợp chủ hàng không có nhu cầu nhận hàng, chủ tàu xin tiêu hủy (container hàng quá cảnh và hàng nhập khẩu):

Phối hợp với cơ quan chức năng địa phương xử lý, thanh lý rác thải, phế liệu theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện, trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9223/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9223/TCHQ-GSQL

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241017