• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 923/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 923/BHXH-QLT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/BHXH-QLT
V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 1457/UBND-KT ngày 21/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và Công văn số 11183/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/4/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu tại khoản 3 Mục III và khoản 3 Mục IV Công văn số 1457/UBND-KT , Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020, như sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/02/2020 trở đi.

- Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Đã tham gia BHXH bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Cơ quan BHXH thực hiện xác nhận Bảng tổng hợp danh sách người lao động thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 3) theo đúng quy định tại Mục 3 Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị sử dụng Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 3 cung cấp cho các cơ quan chức năng để được chi hỗ trợ cho người lao động theo mức quy định của thành phố hoặc trung ương.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- BHXH QH (để thực hiện);
- Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH Thành phố;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Thanh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 923/BHXH-QLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Quốc Thanh
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 923/BHXH-QLT

362

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441928