• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9245/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của người nuôi tôm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9245/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9245/VPCP-NN
V/v nghiên cứu, xử lý thông tin báo Tuổi trẻ nêu

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Báo Tuổi trẻ phản ánh: Theo Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú, nghịch lý trong nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long là người có đất thì không có vốn, người có vốn thì không có đất; các ngân hàng và tổ chức tài chính có tiền nhưng không dám cho người nuôi tôm vay vì rủi ro cao. Tập đoàn Minh Phú đã xây dựng ứng dụng trên điện thoại để giúp người nuôi tôm có thông tin về ao nuôi, dịch bệnh, v.v..qua đó ngân hàng cũng có thông tin để giải quyết vốn cho người nuôi.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đánh giá để phát triển các mô hình hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Báo Tuổi trẻ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, NN (2), Khánh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9245/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9245/VPCP-NN

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457169