• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 9249/CT-TTHT năm 2015 về phát hiện sai sót trên hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9249/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TNG CC THU
C
C THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9249/CT-TTHT
V/v hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 117-119-121, Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0800006089-020

Trả lời văn bản số 561/2015/CV-OJBHCM ngày 15/9/2014 của Chi nhánh về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 7b, Điều 3 Thông tư số 26/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“…

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Trường hợp của Chi nhánh có phát sinh chi phí tiền thuê nhà của hộ cá nhân, theo trình bày hóa đơn do chủ cho thuê nhà xuất giao (Chi cục Thuế quận 7 cấp) với thông tin tên người mua là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - Chi nhánh TP. HCM thay vì đúng Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh TP. HCM, các chỉ tiêu khác địa chỉ, mã số thuế... đều ghi đúng theo quy định thì Chi nhánh và cá nhân cho thuê lập biên bản điều chỉnh nội dung sai và có xác nhận của Chi cục Thuế quận 7.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế quận 7.
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế s 3;
- Lưu VT-TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9249/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 12/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9249/CT-TTHT

2.171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300678