• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 925/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 925/SGDĐT-CTTT
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/SGDĐT-CTTT
V/v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, tại xã;
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai các công việc sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng.

2. Tổ chức triển khai các hình thức thích hợp (website, cổng thông tin điện tử, email, tin nhắn SMS, Zalo…) nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD.

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c PCĐ Phạm Xuân Tiến;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 925/SGDĐT-CTTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Phạm Xuân Tiến
Ngày ban hành: 25/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 925/SGDĐT-CTTT

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438590