• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9260/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về xử lý thông tin của Báo Đời sống và Pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9260/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9260/VPCP-KTN
V/v báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa về xử lý thông tin của Báo Đời sống và Pháp luật

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Về văn bản số 6693/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo xử lý thông tin của Báo Đời sng và Pháp luật và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8446/BNN-CB ngày 05 tháng 10 năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và địa phương rút kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, phối kết hợp với các hộ dân sản xuất muối và các cơ quan truyn thông trong việc thực hiện thu mua mui tạm trữ (công khai địa điểm, chất lượng, đối tượng thu mua muối...) để công tác thu mua tạm trữ muối được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sản xuất muối trong công tác truyền thông (khai thác nguồn tin chính xác, đăng tải bài viết phù hợp với tính chất và mức độ sự việc, tránh gây hiểu lầm bức xúc không đáng có trong dư luận xã hội); tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiệm vụ mua tạm trữ muối niên vụ 2016 của diêm dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4867/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TC, NHNN VN;
- TCT lương thực Miền Bắc;
- Báo Đi sống và Pháp luật;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục; Các Vụ: KTTH, KGVX, V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).Thịnh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9260/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9260/VPCP-KTN

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327754