• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 927/TCHQ-GSQL năm 2018 về địa điểm làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 927/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty CP XNK Quảng Bình.
(Đ/c: Số 23, lô 01, khu 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 0201/QB-CV/2019 của Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối vi hàng hóa đưa về cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định về quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; Khoản 1 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan tạm nhập hàng hóa, do cảng cạn Quảng Bình nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Đình Vũ - Cát Hải thuộc sự quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu Đình Vũ nên hàng hóa thuộc Danh mục ban hành theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và hàng hóa là thực phẩm đông lạnh nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và có cảng đích ghi trên vận đơn là cảng cạn Quảng Bình thì được vận chuyển về cảng cạn Quảng Bình để làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Đình Vũ.

2. Khi làm thủ tục hải quan vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu về cảng cạn Quảng Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa vận chuyển đi căn cứ vận đơn có ghi cảng đích là cảng cạn Quảng Bình để làm thủ tục vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty CP XNK Quảng Bình biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 82. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất thực hiện như đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, một số nội dung được hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Thủ tục hải quan tạm nhập

a) Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan tạm nhập hàng hoá được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa tạm nhập;

b) Hồ sơ hải quan tạm nhập:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này, ngoài ra trong hồ sơ hải quan tạm nhập phải có:

b.1) Hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu: 01 bản chụp;

b.2) Đối với hàng hóa thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất có điều kiện theo quy định của Chính phủ:

b.2.1) Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất do Bộ Công Thương cấp: 01 bản chụp;

b.2.2) Giấy phép tạm nhập, tái xuất do Bộ Công Thương cấp đối với mặt hàng theo quy định phải được Bộ Công Thương cấp phép: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 927/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 927/TCHQ-GSQL

431

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406978