• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9279/BCT-KHCN năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN về quản lý chất lượng thép do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 9279/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9279/BCT-KHCN
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Honda trading Việt Nam

Phúc đáp công văn số HTV/CV-19092014-02 ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Công ty TNHH Honda trading Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện theo Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương trả lời như sau:

1. Theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 6 Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì hồ sơ xin thông quan của Công ty TNHH Honda trading Việt Nam bao gồm:

- Bảng đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất có xác nhận của Bộ Công Thương cấp cho các Công ty TNHH Nissin manufacturing Việt Nam; Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1; Công ty TNHH Musashi Uato parts Việt Nam.

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH Honda trading Việt Nam với 3 công ty trên.

Bộ Công Thương xem xét thấy hồ sơ của Công ty TNHH Honda trading Việt Nam là đầy đủ để làm thủ tục thông quan theo quy định của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Theo quy định tại điểm c, khoản 2 của công văn số 4719/BCT-KHCN ngày 31 tháng 5 năm 2014 là để tháo gỡ khó khăn cho các công ty thương mại chưa tìm được hợp đồng, liên bộ Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đăng ký nhu cầu và mục tiêu sử dụng trong thời gian đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương thông báo cho Công ty TNHH Honda trading Việt Nam biết và triển khai theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục HQCK Cảng Đình Vũ- Hải Phòng;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang

 

Điều 6. Trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra, đánh giá sự phù hợp chất lượng thép
...

4. Phương thức, nội dung đánh giá sự phù hợp chất lượng thép nhập khẩu theo lô hàng hóa
...

d) Cơ quan Hải quan căn cứ vào chứng thư giám định hoặc giấy chứng nhận lô hàng để làm thủ tục thông quan. Đối với thép quy định tại Phụ lục II Thông tư này phải bổ sung thêm giấy tờ sau:

- Bản đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất có xác nhận của Bộ Công Thương (Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép đồng thời là người sử dụng thép).

- Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng (Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép không phải là người sử dụng thép).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
2. Các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN:
...

c) Từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, các doanh nghiệp nhập khẩu thép quy định tại Phụ lục II được nhập khẩu trên cơ sở đăng ký nhu cầu nhập khẩu với Bộ Công Thương để xác nhận nhu cầu căn cứ trên lượng thép đã nhập, không cần bổ sung Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9279/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Phạm Thu Giang
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9279/BCT-KHCN

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250683