• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 9293/BYT-AIDS năm 2015 về kiện toàn cơ sở điều trị và thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 9293/BYT-AIDS
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9293/BYT-AIDS
V/v Kiện toàn cơ s điều trị và thực hiện khám chữa bệnh bo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS đã nhận được sự h trợ rất lớn từ nguồn viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, các nguồn viện trợ cho điều trị HIV/AIDS đang giảm dần và không còn cam kết sau năm 2017. Bảo him y tế và ngân sách Nhà nước sẽ là hai nguồn tài chính quan trọng cho công tác phòng, chng HIV/AIDS ở nước ta.

Đ khẩn trương mở rộng và thực hiện chi tr điều trị HIV/AIDS từ nguồn quỹ bo him y tế, Bộ Y tế đề nghị S Y tế phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tại địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS

Ngày 26/2/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 1240/BYT-AIDS đề nghị S Y tế khn trương ch đạo kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ s điều trị HIV/AIDS vn chưa được kiện toàn đ có thể thực hiện khám, cha bệnh được BHYT chi trả. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế khẩn trương kiện toàn các cơ s điều trị HIV/AIDS theo hướng dn tại Công văn 1240/BYT-AIDS nói trên, cụ th:

a) Đối với các cơ s điều trị HIV/AIDS tại bệnh viện: Đ nghị bệnh viện nhanh chóng t chức quản lý, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS một cách phù hợp nhm đảm bo đủ điều kiện đ cơ quan bảo hiểm thanh toán điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ BHYT.

b) Đối với các cơ s điều trị HIV/AIDS thuộc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tnh/thành ph: Thành lập Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS theo Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 4/3/2015 của Bộ Y tế, sắp xếp nhân lực, bố trí cơ s vật chất và trang thiết bị phù hợp để phòng khám được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, cha bệnh theo quy định hiện hành.

c) Đối với các cơ sở điều trị thuộc Trung tâm y tế huyện một chức năng (dự phòng): Thực hiện việc kiện toàn cơ s điều trị HIV/AIDS theo hai phương án. Một là, kiện toàn cơ sở điều trị tại Trung tâm y tế huyện đáp ứng yêu cầu của khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đ thực hiện việc chi trả dịch vụ điều trị HIV/AIDS qua Qu bo hiểm y tế. Hai là, thành lập Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS tại bệnh viện huyện, chuyn các bệnh nhân đang điều trị tại Phòng khám ngoại trú HIV/AIDS thuộc Trung tâm y tế huyện về Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS thuộc bệnh viện huyện để tiếp tục điều trị.

Đ nghị các tnh/thành phố hoàn thành việc kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS trước 30/6/2016, đm bảo người bệnh HIV/AIDS có thẻ BHYT được cơ quan Bo hiểm y tế chi trả các chi phí điều trị HIV/AIDS theo quy định hiện hành.

2. M rộng bao phủ bo him y tế đi với người nhiễm HIV/AIDS

Hiện nay, tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT còn rất thấp. Việc tăng nhanh tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT đối với người nhiễm HIV/AIDS là rất cần thiết. Bộ Y tế đề nghị S Y tế phi hợp với các Sở, ngành liên quan:

a) Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế tại các cơ s cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, tại cộng đồng đ vận động người nhiễm HIV/AIDS và gia đình tham gia bo hiểm y tế.

b) Huy động sự h trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp tại địa phương đ h trợ người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo him y tế.

3. Triển khai Thông tư s 15/2015/TT-BYT

Các cơ sở khám bệnh, cha bệnh, Bo hiểm xã hội tnh, thành phố triển khai nghiêm túc, đầy đ các quy định tại Thông tư s 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế hướng dn thực hiện khám bệnh, cha bệnh bo hiểm y tế đi với người nhiễm HIV và người s dụng các dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phn ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) đ xem xét, gii quyết.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- N trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT PC
HIV/AIDS các tnh. TP;
- Lưu: VT
, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG





Nguyễn Thanh Long

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9293/BYT-AIDS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 27/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9293/BYT-AIDS

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366737