• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 9295/TCHQ-VNACCS năm 2014 vướng mắc khi triển khai Hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9295/TCHQ-VNACCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9295/TCHQ-VNACCS
V/v vướng mắc khi triển khai Hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được Báo cáo số 176/BC-HQHCM ngày 21/7/2014 của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 trong đó có nội dung kiến nghị về việc lưu bản chính giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước của doanh nghiệp khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp hệ thống kế toán thuế tập trung chưa nhận được dữ liệu thông tin về giấy nộp tiền của doanh nghiệp từ Ngân hàng / Kho Bạc Nhà nước chuyển sang, sau khi kiểm tra các thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN có xác nhận của Ngân hàng / Kho bạc do người khai hải quan xuất trình, cơ quan Hải quan quyết định việc thông quan/giải phóng hàng và lưu bản chụp Giấy nộp tiền trong Hồ sơ hải quan, bản chính trả lại người khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VNACCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9295/TCHQ-VNACCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9295/TCHQ-VNACCS

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241161